Gebruiksovereenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als gebruiker en The Mobile Company, gevestigd aan de Danzigerkade 5 te Amsterdam als leverancier en is van toepassing op de WaterkaartenApp, hierna te noemen: “App”. Door onze App te gebruiken, gaat u akkoord met deze overeenkomst en bijbehorend privacybeleid. Omdat onze Apps aan permanente verbetering onderhevig zijn kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente versie van de overeenkomst is steeds van toepassing.

App

Met de App kunt u waterkaarten bekijken en informatie vinden over onder meer bruggen, sluizen, jachthavens en actuele vaarstremmingen. U kunt routes maken of opnemen en drie persoonlijke toestellen koppelen aan uw gebruikersaccount. Uitgebreide informatie over onze App vindt u hier (en die informatie is onderdeel van deze overeenkomst). De proefperiode van onze App is gratis, maar voor verlengde toegang vragen wij een vergoeding. Wij behouden ons het recht voor om content of functionaliteit te verwijderen of veranderen, hier kunt u geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij uw lidmaatschap beëindigen als u in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Inschrijven

U kunt onze App gebruiken door hier te klikken en u in te schrijven. U krijgt vervolgens toegang tot de digitale versies van ANWB Waterkaarten en ANWB Wateralmanak. U krijgt na inschrijving de mogelijkheid om uw aankoop te gebruiken op drie persoonlijke mobiele apparaten én op één Windows PC versie die wordt beheerd door onze partner firma Promanent. Verder is er een helpdesk om u te helpen bij vragen. Als u vermoedt dat inbreuk is gemaakt op uw lidmaatschap, laat het ons weten via support@waterkaarten.app.

Betaling

Als u tevreden bent over de App kunt u uw toegang aanschaffen door betaling van een bedrag. Uw abonnement wordt niet automatisch verlengd. Let op: als u binnen de proefperiode een abonnement afsluit, komt de resterende proefperiode te vervallen. Restitutie van een reeds betaald bedrag is niet mogelijk.

Einde overeenkomst en verlenging

Uw aankopen worden niet automatisch verlengt maar eindigen na ommekomst van de overeengekomen periode. Als u wenst uw lidmaatschap te verlengen, kunt u een nieuw tegoed aanschaffen. Uw aangeschafte tegoed wordt opgeteld bij uw eventueel openstaande tegoed.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en houden ons uiteraard aan de desbetreffende wetgeving. Ons privacybeleid is integraal van toepassing op deze overeenkomst en met uw akkoord op de overeenkoms, gaat u hiermee dus akkoord. Mocht u nog vragen, wijzigingen of klachten hebben over ons privacybeleid, neem dan contact op met support@waterkaarten.app.

Aansprakelijkheid

U gebruikt onze App op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u als gevolg van het gebruik van de App mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van de App is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van de App of bronmateriaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. De App is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Klachten

Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht naar support@waterkaarten.app. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.